Начало » Новини » Нова метрологична маркировка

Нова метрологична маркировка

Уважаеми Клиенти,

Изменението на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие" в сила от 20.04.2016 г, налага нова маркировка, с която ще се маркират произвежданите везни с оценка на съответствието, предназначени за търговско мерене.

Съответствието на дадена везна с изискванията се удостоверява чрез наличието на маркировка ”СЕ” и допълнителна метрологична маркировка, оразмерена и разположена по конкретно регламентиран начин в новата наредба.

Според "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие", която отпадна на 20.04.2016 г, везните предназначени за търговско мерене се маркираха със зелен знак.

Везните, пуснати на пазара със стара маркировка могат да се използват за търговско мерене и подлежат на последваща метрологична проверка, както и  везните с нова маркировка.


Нова метрологична маркировка

нова маркировка 


Стара метрологична маркировка

стара маркировка


Новата метрологична маркировка се намира върху табелката на везната.